ELEKTRON MƏHKƏMƏ SİSTEMİ
QƏRARLAR
İşin nömrəsi Məhkəmə aktı İşin növü Qəbul edilmə tarixi Məhkəmənin adı Hakim
2(107)-904/2018 Qərardad 2. Mülki iş 12.07.2018 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi İnşallah Quliyev
2(107)-11/2018 Qərardad 2. Mülki iş 12.07.2018 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi İnşallah Quliyev
2(107)-323/2018 Qərardad 2. Mülki iş 10.07.2018 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Rafail Əliyev
2(107)-1794/2018 Qərardad 2. Mülki iş 05.07.2018 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Mahir Əsədli
2(107)-1788/2018 Qərardad 2. Mülki iş 05.07.2018 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Mahir Əsədli
2(107)-1788/2018 Qərardad 2. Mülki iş 05.07.2018 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Mahir Əsədli
2(107)-1671/2018 Qətnamə 2. Mülki iş 05.07.2018 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Mahir Əsədli
2(107)-1668/2018 Qətnamə 2. Mülki iş 05.07.2018 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Mahir Əsədli
2(107)-1668/2018 Qətnamə 2. Mülki iş 05.07.2018 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Mahir Əsədli
2(107)-1662/2018 Qətnamə 2. Mülki iş 05.07.2018 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Mahir Əsədli