ELEKTRON MƏHKƏMƏ SİSTEMİ
QƏRARLAR
İşin nömrəsi Məhkəmə aktı İşin növü Qəbul edilmə tarixi Məhkəmənin adı Hakim
2-1(107)-416/2017 Qərar 2-1. İnzibati mübahisələrə dair iş 21.11.2017 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Elçin Hüseynov
2-1(107)-413/2017 Qərardad 2-1. İnzibati mübahisələrə dair iş 21.11.2017 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Elçin Hüseynov
2-1(107)-407/2017 Qərar 2-1. İnzibati mübahisələrə dair iş 21.11.2017 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Elçin Hüseynov
2-2(107)-60/2017 Qətnamə 2-2. İqtisadi mübahisələr 21.11.2017 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Elçin Hüseynov
2(107)-2337/2017 Qətnamə 2. Mülki iş 21.11.2017 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Elçin Hüseynov
2(107)-2300/2017 Qətnamə 2. Mülki iş 21.11.2017 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Elçin Hüseynov
2(107)-2291/2017 Qətnamə 2. Mülki iş 21.11.2017 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Elçin Hüseynov
2(107)-1002/2017 Qərardad 2. Mülki iş 21.11.2017 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi İnşallah Quliyev
2(107)-2688/2017 Qərardad 2. Mülki iş 20.11.2017 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Ələddin Məcidov
2(107)-2685/2017 Qərardad 2. Mülki iş 20.11.2017 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Ələddin Məcidov