ELEKTRON MƏHKƏMƏ SİSTEMİ
QƏRARLAR
İşin nömrəsi Məhkəmə aktı İşin növü Qəbul edilmə tarixi Məhkəmənin adı Hakim
2(107)-862/2018 Qərardad 2. Mülki iş 20.02.2018 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Ələddin Məcidov
2(107)-862/2018 Qərardad 2. Mülki iş 20.02.2018 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Ələddin Məcidov
2-1(107)-133/2018 Qərardad 2-1. İnzibati mübahisələrə dair iş 20.02.2018 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Elçin Hüseynov
2(107)-762/2018 Qərardad 2. Mülki iş 20.02.2018 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi İnşallah Quliyev
2-1(107)-116/2018 Qərardad 2-1. İnzibati mübahisələrə dair iş 20.02.2018 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Elçin Hüseynov
2-1(107)-113/2018 Qərardad 2-1. İnzibati mübahisələrə dair iş 20.02.2018 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Elçin Hüseynov
2-1(107)-110/2018 Qərar 2-1. İnzibati mübahisələrə dair iş 20.02.2018 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Elçin Hüseynov
2-1(107)-101/2018 Qərar 2-1. İnzibati mübahisələrə dair iş 20.02.2018 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Elçin Hüseynov
2-1(107)-98/2018 Qərar 2-1. İnzibati mübahisələrə dair iş 20.02.2018 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Elçin Hüseynov
2(107)-602/2018 Qətnamə 2. Mülki iş 20.02.2018 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Elçin Hüseynov