ELEKTRON MƏHKƏMƏ SİSTEMİ
QƏRARLAR
İşin nömrəsi Məhkəmə aktı İşin növü Qəbul edilmə tarixi Məhkəmənin adı Hakim
2-2(81)-1932/2014 Qərardad 2-2. İqtisadi mübahisələr 11.06.2014 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi İlham Əhmədov
2-2(81)-2150/2014 Qərardad 2-2. İqtisadi mübahisələr 11.06.2014 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi Qurban Abbasov
2-2(81)-2156/2014 Qərardad 2-2. İqtisadi mübahisələr 11.06.2014 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi Qurban Abbasov
2-2(81)-2118/2014 Qərardad 2-2. İqtisadi mübahisələr 11.06.2014 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi İlham Əhmədov
2-2(81)-2142/2014 Qərardad 2-2. İqtisadi mübahisələr 11.06.2014 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi İlham Əhmədov
2-2(81)-1936/2014 Qərardad 2-2. İqtisadi mübahisələr 11.06.2014 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi İlham Əhmədov
2-2(81)-2168/2014 Qərardad 2-2. İqtisadi mübahisələr 11.06.2014 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi Qurban Abbasov
2-2(81)-2165/2014 Qərardad 2-2. İqtisadi mübahisələr 11.06.2014 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi Qurban Abbasov
2-2(81)-2127/2014 Qərardad 2-2. İqtisadi mübahisələr 11.06.2014 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi İlham Əhmədov
2-2(81)-2162/2014 Qərardad 2-2. İqtisadi mübahisələr 11.06.2014 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi Qurban Abbasov