ELEKTRON MƏHKƏMƏ SİSTEMİ
İCLASLAR
İşin nömrəsi İclas növü İşin növü İclasın tarixi və vaxtı İşə baxıldığı yer Hakim
2(107)-2689/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 16.01.2018 15:30 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Zal 16 İnşallah Quliyev
2(107)-2683/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 16.01.2018 15:00 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Zal 16 İnşallah Quliyev
2(107)-2686/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 16.01.2018 12:30 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Zal 16 İnşallah Quliyev
2(107)-2672/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 16.01.2018 12:00 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Zal 16 İnşallah Quliyev
2(107)-2669/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 16.01.2018 11:30 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Zal 16 İnşallah Quliyev
2(107)-2627/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 16.01.2018 11:00 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Zal 16 İnşallah Quliyev
2(107)-2680/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 16.01.2018 10:00 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Zal 16 İnşallah Quliyev
2(107)-2666/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 16.01.2018 09:30 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Zal 16 İnşallah Quliyev
2(107)-2688/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 10.01.2018 11:00 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Zal 16 Ələddin Məcidov
2(107)-2685/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 10.01.2018 10:30 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Zal 16 Ələddin Məcidov