ELEKTRON MƏHKƏMƏ SİSTEMİ
İCLASLAR
İşin nömrəsi İclas növü İşin növü İclasın tarixi və vaxtı İşə baxıldığı yer Hakim
2(102)-1565/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 08.05.2017 16:50 Ali Məhkəmə Zal 2 Tatyana Qoldman
2(102)-1517/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 08.05.2017 15:40 Ali Məhkəmə Zal 2 Tatyana Qoldman
2(102)-1496/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 08.05.2017 15:30 Ali Məhkəmə Zal 2 Tatyana Qoldman
2(102)-1473/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 08.05.2017 15:10 Ali Məhkəmə Zal 2 Tatyana Qoldman
2(102)-1470/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 08.05.2017 15:05 Ali Məhkəmə Zal 2 Tatyana Qoldman
2(102)-156/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 08.05.2017 15:00 Ali Məhkəmə Zal 2 Gündüz Quliyev
2(102)-1548/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 08.05.2017 14:55 Ali Məhkəmə Zal 2 Tatyana Qoldman
2(102)-1469/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 08.05.2017 14:50 Ali Məhkəmə Zal 2 Tatyana Qoldman
2(102)-1463/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 08.05.2017 14:40 Ali Məhkəmə Zal 2 Tatyana Qoldman
2(102)-1452/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 08.05.2017 14:30 Ali Məhkəmə Zal 2 Tatyana Qoldman