ELEKTRON MƏHKƏMƏ SİSTEMİ
İCLASLAR
İşin nömrəsi İclas növü İşin növü İclasın tarixi və vaxtı İşə baxıldığı yer Hakim
1(102)-1330/2017 Baxış iclası 1. Cinayət işi, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın materialları və ya xüsusi ittiham qaydasında şikayət 15.11.2017 10:50 Ali Məhkəmə Zal 9 Tahir Kazımov
1(102)-1312/2017 Baxış iclası 1. Cinayət işi, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın materialları və ya xüsusi ittiham qaydasında şikayət 15.11.2017 10:40 Ali Məhkəmə Zal 9 Tahir Kazımov
1(102)-1286/2017 Baxış iclası 1. Cinayət işi, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın materialları və ya xüsusi ittiham qaydasında şikayət 15.11.2017 10:30 Ali Məhkəmə Zal 9 Tahir Kazımov
1(102)-1304/2017 Baxış iclası 1. Cinayət işi, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın materialları və ya xüsusi ittiham qaydasında şikayət 15.11.2017 10:20 Ali Məhkəmə Zal 9 Tahir Kazımov
1(102)-1303/2017 Baxış iclası 1. Cinayət işi, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın materialları və ya xüsusi ittiham qaydasında şikayət 15.11.2017 10:10 Ali Məhkəmə Zal 9 Tahir Kazımov
1(102)-1293/2017 Baxış iclası 1. Cinayət işi, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın materialları və ya xüsusi ittiham qaydasında şikayət 15.11.2017 10:00 Ali Məhkəmə Zal 9 Tahir Kazımov
2(044)-4700/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 14.11.2017 10:00 Gəncə Şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsi Zal 1 Gündüz Şirinov
2(103)-10999/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 13.11.2017 10:20 Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Zal 9 İsmayıl Xəlilov
2(103)-10988/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 13.11.2017 10:00 Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Zal 9 İsmayıl Xəlilov
2(044)-5151/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 10.11.2017 10:10 Gəncə Şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsi Zal 1 Gündüz Şirinov