ELEKTRON MƏHKƏMƏ SİSTEMİ
İCLASLAR
İşin nömrəsi İclas növü İşin növü İclasın tarixi və vaxtı İşə baxıldığı yer Hakim
2(102)-4711/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 19.07.2017 11:30 Ali Məhkəmə Zal 5 Ələsgər Əliyev
2(102)-4440/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 19.07.2017 11:20 Ali Məhkəmə Zal 5 Qəhrəman Allahverdiyev
2(102)-4686/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 19.07.2017 11:15 Ali Məhkəmə Zal 5 Ələsgər Əliyev
2(102)-4437/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 19.07.2017 11:05 Ali Məhkəmə Zal 5 Qəhrəman Allahverdiyev
2(102)-4655/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 19.07.2017 11:00 Ali Məhkəmə Zal 5 Ələsgər Əliyev
2(102)-4407/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 19.07.2017 10:50 Ali Məhkəmə Zal 5 Qəhrəman Allahverdiyev
2(102)-4380/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 19.07.2017 10:20 Ali Məhkəmə Zal 5 Qəhrəman Allahverdiyev
2(102)-4613/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 19.07.2017 10:15 Ali Məhkəmə Zal 5 Ələsgər Əliyev
2(102)-4377/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 19.07.2017 10:05 Ali Məhkəmə Zal 5 Qəhrəman Allahverdiyev
2(102)-4604/2017 Baxış iclası 2. Mülki iş 19.07.2017 10:00 Ali Məhkəmə Zal 5 Ələsgər Əliyev