ELEKTRON MƏHKƏMƏ SİSTEMİ
Ödəniş tapşırığın yaradılması

Şəxsiyyət vəsiqəsi olmayan şəxslər üçün məhkəmə rüsumunun ödənilməsi üçün elektron ödəniş tapşırığın yaradılması